Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 8, 2012
Image Size
988 KB
Resolution
1530×1254
Submitted with
Sta.sh
Thumb

Stats

Views
25,041 (5 today)
Favourites
1,772 (who?)
Comments
214
Downloads
143
×

LiLaiRa has limited the viewing of this artwork
to members of the DeviantArt community only.

You can log in or become a member for FREE!

Już widzę go z krzywą miną mówiącego - ,,Finnally..."

Należał się ref sheet mojej kochanej bestyjce.
Jest to postać (zaraz po lili) z którą jestem najbardziej zżyta, pewnie dlatego że przeprowadziłam nim wiele rp i odpowiedzi na pytania. Hah... niemalże postrzegam go jako postać która rzeczywiście istnieje.

Fajna jest taka więź między twórcą a postacią C:

MORE REFS:
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]

Art and character by (c) =LiLaiRa
DON'T USE OR COPY~!
Add a Comment:
 
:iconask-thegreyentity:
ask-thegreyentity Featured By Owner Jun 29, 2014
( Is he open for RP? )
Reply
:iconsilktheshapeshifter:
SilkTheShapeShifter Featured By Owner May 17, 2014  Hobbyist General Artist
stop.staring.at.MEEEEE!!!
Reply
:iconanaxart:
ANAXART Featured By Owner Apr 11, 2014  Hobbyist Traditional Artist
endy is farlander.farlander is in the End?
Endy is a guarrior or soldier?from y is a survivail
Reply
:iconljm222:
ljm222 Featured By Owner Jan 12, 2014  Hobbyist General Artist
what does the description say? i dont understand the launguage it is in.
Reply
:iconjadeloveswwe:
Jadeloveswwe Featured By Owner Jan 1, 2014  Hobbyist General Artist
you make him so sexy!
Reply
:iconendermanz2:
endermanz2 Featured By Owner Dec 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
THIRD LINK~ :iconpervplz:
Reply
:iconvkhencur:
vkhencur Featured By Owner Dec 10, 2013  Hobbyist General Artist
Awww, he's sooo cute *melts*
Reply
:iconlisuxd:
LisuXD Featured By Owner Nov 5, 2013
nic, tylko uczyć się od kogoś tak uzdolnionego jak ty xD
Reply
:iconlolbotarmy:
lolbotarmy Featured By Owner Nov 2, 2013
can i use this to make my own oc pleas?
Reply
:iconcynicalcoyote:
CynicalCoyote Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Digital Artist
I love how you draw endermans >u<
Reply
Add a Comment: